Sacrality and the Greek Polis

Projects

The Thorikos Research Project

Floris van den Eijnde, Amber Brüsewitz, Alma Kant

De mijnen van Laurion staan symbool voor de Gouden Eeuw van Athene die duurde van 508/7 tot 404/3 voor Christus. Met het zilver uit Laurion liet de Atheense staatsman Themistokles een grote vloot van triremen bouwen die de ondergang inluidde van de Perzische invasie van 480/79. Het verslaan van Perzen leverde de Atheners de heerschappij op zee op, waardoor zij in het verloop van de vijfde eeuw vrij spel hadden in het Aegeïsche gebied en het oostelijke Middellandse Zeegebied.

Athene ontwikkelde zich gedurende deze periode tot de eerste echte metropool van Europa en trok migranten uit alle windstreken aan – van Thracië tot de Levant en van Italië tot Klein Azië – die in Athene en Laurion werk vonden, als handelaar of als ambachtsman, als vrij burger of als slaaf. Met name de laatste groep vond in de mijnen van Laurion een zwaar bestaan.

Thorikos

Maar de geschiedenis van Laurion en de zilverwinning gaat veel verder terug dan de vijfde eeuw. In het stadje Thorikos zijn potscherven uit de Bronstijd in de mijnschachten aangetroffen. Deze bewijzen dat er hier al vroeg zilver werd gewonnen. Getuige de imposante Tholos graven nabij de klassieke nederzetting waren de bewoners relatief rijk, ongetwijfeld met dank aan de rijke bodemschatten. Verzen uit de Homerische Hymne voor Apollo suggereren bovendien dat er al vroeg contacten bestonden tussen Laurium en gebieden overzee, in het bijzonder Kreta.

Amber Brüsewitz bestudeert aardewerk uit Thorikos in het Museum van Laurion

Amber Brüsewitz bestudeert aardewerk uit Thorikos in het Museum van Laurion

Sinds 2011 doet dr. Floris van den Eijnde externe link, in samenwerking met de Universiteit Gent, onderzoek naar de nederzetting in Thorikos en de mijnbouw in zuidelijk Attika. Gezien het grote belang van Thorikos voor de ontstaansgeschiedenis van de Atheense polis in de vroege IJzertijd en in de Archaïsche periode, zet de universiteit dit project de komende jaren voort.

Lees meer over het Thorikos project op blogspot externe linkof op Facebook externe link.